Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi

207618
Ankara Cad. Haymana/ANKARA
Şirket Tanımı

Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenebilmelerini, bilgili, özgüvenli, çalışkan, sorumluluk sahibi olmalarını, çevreleri ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları edinmelerini, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, güncel teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın, üstün karakterli ve geleceğe güvenle bakabilen bireyler olmalarını sağlamaktır.

Hizmet Tanımı

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin farkında olan, değişime ve yeniliğe açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, farklılıkları zenginlik olarak gören, kendini sorgulayan ve gerçekleştiren, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş, etkili, nitelikli, yurtsever, demokratik bireyler yetiştirmektir.

Hizmet Bölgeleri

Ankara Geneline Hizmet Vermekteyiz.


İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Haymana lokasyonunda yer alan Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz? 
İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Haymana lokasyonunda yer alan Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz?