Sinanlı Ortaokulu

207579
Sinanlı Köyü/Haymana
Şirket Tanımı

Türk milli eğitim sisteminin temel amaçlarına bağlı kalan,Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sürekli değişen ve kendisini geliştiren,çevresiyle iyi ve olumlu bir iletişim kurabilen,olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen,kendisi ve toplum ile barışık,bilime önem veren,ruh sağlığı ve gelişimi iyi olan,pozitif bilimi ve sosyal bilimleri birlikte sentezleyen,iletişime daima açık,iyi bir öğrenci,iyi bir insan yetiştirmek ve onu topluma kazandırmaktır.

Hizmet Tanımı

Çağdaş,bilimsel ve çözüm odaklı düşünebilen nesiller yetiştiren bir kurum olmak

Hizmet Bölgeleri

Ankara Geneline Hizmet Vermekteyiz.


İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Haymana lokasyonunda yer alan Sinanlı Ortaokulu kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz? 
İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Haymana lokasyonunda yer alan Sinanlı Ortaokulu kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz?