Yeşilköy İlkokulu

Şirket Tanımı

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş, Sorumluluklarını bilen, mücadeleci, üretken, toplumsal ilişkilerinde başarılı, bilgili, becerili, öz güven sahibi, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kurabilen, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen, Çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek becerilere sahip, Bilgi, teknoloji ve iletişim toplumu olma hedeflerimizi gerçekleştirmek için bilgiye hızla ulaşabilen, Fiziksel ve ruhsal sağlığı dengeli olan, pratik problem çözme yetisine sahip, çalışkan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk´ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan nesiller yetiştirmektir.

Hizmet Tanımı

Bilgiye ulaşma yollarını bilen, okuyan, inceleyen, araştıran, analiz ve sentez yapabilen, akla ve bilime dayalı olarak kendisini hayata ve üst öğrenime hazırlayan öğrenciler yetiştiren, çevreyle işbirliği içerisinde nitelikli bir okul olmak.

Hizmet Bölgeleri

Ankara Geneline Hizmet Vermekteyiz.


İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Haymana lokasyonunda yer alan Yeşilköy İlkokulu kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz? 
İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Haymana lokasyonunda yer alan Yeşilköy İlkokulu kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz?