Cumhuriyet İlkokulu

207641
Saray Mah. No5 Kalecik Ankara
Şirket Tanımı

Biz Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne inanan, özgürlükçü düşünebilen, bilimsel ve teknolojik düşünceye açık, her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeyi yaşamına uygulayabilen, öğrendiklerini davranışa dönüştüren, sorumluluklarının bilincinde, çalıştığı işten ve ortamdan mutluluk duyabilen, biz ruhu ile hareket edebilen, kendi haklarını koruyan, başkalarının haklarına saygılı, özgüvene sahip ve kendileri ile barışık, temel eğitimin ücretsiz olduğu ve fırsat eşitliğinin sağlandığı, eğitim ve öğretimde ihtiyaç duyulan her türlü kaynağın kullanıldığı, eğitimin planlanmasında, eğitimden yararlananların ve çevrenin katılımının gerçekleştirildiği, her türlü bireysel ve evrensel iletişimin kurabildiği, öğrencilerin ilgi, yetenek ve değer yargıları doğrultusunda program ve meslek seçtiği, toplumsal olaylara karşı duyarlı ve problem çözme becerileri geliştirebildiği ortamlar oluşturmak için varız.

Hizmet Tanımı

İnsanların dostluk ve barış içinde yaşadığı, ulusal kültürü özümsemiş, farklı kültürlere saygılı, bilimsel gelişmelere açık, fırsat eşitliğinin sağlandığı ve her bireyin eğitim hakkına sahip olduğu, gelecek kaygısının olmadığı ,kendi haklarını bilen, başkalarının haklarına saygılı ,özgürlükçü ve yeni fikirlere açık, bireylerin kendileri ile barışık ,demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne inanan bireylerin olduğu, her bireyin kendi ilgi, yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe sahip olduğu, yoksulluğun ve açlığın olmadığı, insanca yaşanabilecek ücret sisteminin olduğu , gelişen ve değişen dünyadaki değişimleri takip edebilen ve iletişim sağlayabilen en az bir yabancı dil bilen, bireylerin yaşadığı bir dünyanın var edilmesi.

2013 Nisan: İlçe Geneli Masal Anlatma Yarışması 1.si

Hizmet Bölgeleri

Ankara Geneline Hizmet Vermekteyiz.


İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Kalecik lokasyonunda yer alan Cumhuriyet İlkokulu kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz? 
İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Kalecik lokasyonunda yer alan Cumhuriyet İlkokulu kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz?