SMMM LEVENT SANLI

109784
Levent Sanlı
Mustafa Kemal Mah. 2140. Sok. 12 Ata Apt. D:3 Çankaya 06510, Ankara
Şirket Tanımı

 
Şirket Tanımı

Büromuz farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.
Bir hizmet firması olmanın verdiği bilinçle hizmetlerini sunan büromuz;

 • Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar.
 • Müşterilerinin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunabilmek için kendini sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir.
 • Müşterilerine sistemli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket eder ve hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşteri talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.
 • Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için danışmanlık verir.
 
Hizmet Tanımı
 • Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
 • Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.
 • SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
 
Arama Terimleri: 
Şirket Kuruluşu ve Örgütlendirme Hizmetleri, Beyanname, Muhasebeci, Vergi Danışmanlığı, Tazminat, Kosgeb Teşvik, İş Sosyal Güvenliği, Enerji Projesi, Mali Mevzuat, İşkur Tubitak Desteği
 
Hizmet Bölgeleri
Ankara Geneline Hizmet Vermekteyiz.

Hizmet Tanımı

Ankara Çankaya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Danışmanlık Hizmeti, Sanayı Yatırımı Teşvikleri, Proje, SMMM, Kosgeb Desteği, Sgk, Şirket Kuruluşu, Bilanço, Vergi Beyannameleri ve KDV Hizmetleri Vermekteyiz.

Hizmet Bölgeleri

Ankara Geneline Hizmet Vermekteyiz.


Muhasebecilik, Denetim ve Vergi Hizmetleri kategorisine ait olan ve Ankara Çankaya lokasyonunda yer alan SMMM LEVENT SANLI kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz? 
Muhasebecilik, Denetim ve Vergi Hizmetleri kategorisine ait olan ve Ankara Çankaya lokasyonunda yer alan SMMM LEVENT SANLI kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz?