VEDAT GÖKCE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

109762
Vedat Gökçe
Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Kocabıyık Sok. 17 D:7 - Sefaköy Küçükçekmece 34290, İstanbul
Şirket Tanımı

 
Şirket Tanımı

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar.

Müşterilerinin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunabilmek için kendini sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir.

Müşterilerine sistemli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket eder ve hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşteri talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.

Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için danışmanlık verir.

Müşterilerinin mali mevzuat konusundaki sorularını yanıtlamaya yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirerek danışmanlık hizmeti verir.

 
Hizmet Tanımı
  • Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve tek düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
  • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
  • Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ye uygunluğunun kontrolü.
  • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
  • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.
  • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
  • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.
  • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.
 
Arama Terimleri: 
Vergi Beyannamesi, Mali Mevzuat, Şirket Kuruluşu, Kıdem Tazminatı, Dış Ticaret Muhasebesi, Bilanço, Tazminat Hesaplama, Sermaye Arttırımı, Finansal ve Gelir Tablosu, Destek ve Teşvik, Vergi Danışmanlığı, Bilirkişi Raporu, Şirket Birleştirme, Şirket Dönüşümü, Uluslararası Ortaklık
 
Hizmet Bölgeleri
Türkiye Geneline Hizmet Vermekteyiz.

Hizmet Tanımı

Küçükçekmece Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Vergi Beyannamesi, Mali Mevzuat, Şirket Kuruluşu, Birleştirmesi ve Dönüşümü, Kıdem Tazminatı, Bilanço, Sermaye Arttırımı, Finansal ve Gelir Tablosu, Destek, Teşvik, Bilirkişi Raporu ve Dış Ticaret Muhasebesi Hizmetlerini Vermekteyiz

Hizmet Bölgeleri

İstanbul Geneline Hizmet Vermekteyiz.


Muhasebecilik, Denetim ve Vergi Hizmetleri kategorisine ait olan ve İstanbul Küçükçekmece lokasyonunda yer alan VEDAT GÖKCE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz? 
Muhasebecilik, Denetim ve Vergi Hizmetleri kategorisine ait olan ve İstanbul Küçükçekmece lokasyonunda yer alan VEDAT GÖKCE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz?