Taşpınar İlkokulu

207509
Taşpınar Mahallesi No44 06830/Gölbaşı/ANKARA
Şirket Tanımı

Misyon ise kurumun "yüklendigi görev", "vizyonunu olusturan isler bütünü" olarak tanımlanabilir. Bu nedenle okulumuzun misyonu yani varlık nedeni Türk Milli Eğitimi Genel Amaçları doğrultusunda, çağdaş eğitim ve öğretim bilimi kapsamında, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, ulusal kültürünü özümseyen, milli ve manevi değerlerine bağlı, yeniliklere açık, bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenen, kendi kendine yeten, özgüveni gelişmiş, problem çözme becerisine sahip, çağın gerekleri doğrultusunda alt yapıları oluşmuş, bir üst öğrenime hazır bireyler yetiştirmektir.

Hizmet Tanımı

Kurum vizyonu, uzak gelecekte ulaşılmak istenilen hedeftir. Bu anlamda okulumuzun vizyonu yani uzak gelecekteki hedefi "HER YÖNÜYLE İYİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİREN BİR KURUM OLMAK" tır.

Hizmet Bölgeleri

Ankara Geneline Hizmet Vermekteyiz.


İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Gölbaşı lokasyonunda yer alan Taşpınar İlkokulu kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz? 
İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Gölbaşı lokasyonunda yer alan Taşpınar İlkokulu kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz?