ENVER AKBALIK VE GÜLCAN YILDIRIM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU

109810
Enver Akbalık, Gülcan Yıldırım
Tepecik Mah. Eski Hamam Sok. 14 Kat: 1 İzmit 41200, Kocaeli
Şirket Tanımı

 
Şirket Tanımı

Bir hizmet firması olmanın verdiği bilinçle hizmetlerini sunan büromuz;

 •  Müşterilerine sistemli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket eder ve hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşteri talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.
 • Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için danışmanlık verir.
 • Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar.
 • Müşterilerinin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunabilmek için kendini sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir.
 
Hizmet Tanımı
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak. 
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.
 • SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
 • Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
 • Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
 
Arama Terimleri: 
Sgk İşlemleri, Danışmanlık, Teşvikler, Bağımsız Denetim, Şirket Kuruluşları
 
Hizmet Bölgeleri
Türkiye Geneline Hizmet Vermekteyiz.

Hizmet Tanımı

İzmit Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Bağımsız Denetim, SMMM, Danışmanlık, SGK İşlemleri, Şirket Kuruluşu Hizmeti Vermekteyiz.

Hizmet Bölgeleri

Kocaeli Geneline Hizmet Vermekteyiz.


Muhasebecilik, Denetim ve Vergi Hizmetleri kategorisine ait olan ve Kocaeli İzmit lokasyonunda yer alan ENVER AKBALIK VE GÜLCAN YILDIRIM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz? 
Muhasebecilik, Denetim ve Vergi Hizmetleri kategorisine ait olan ve Kocaeli İzmit lokasyonunda yer alan ENVER AKBALIK VE GÜLCAN YILDIRIM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz?