AHMET CEVDET PAŞA ORTAOKULU

207849
İncirli Mahallesi Sezgin Caddesi Sümbüllü Sokak No / 20 Keçiören / ANKARA
Şirket Tanımı

Bizler idareci, öğretmenler ve okul personelleri, bir bütün olarak, gerekli saygı ve sevgi çerçevesinde, bütün imkansızlıklara rağmen, öğrencilerimizin öğrenmeleri, bilgili, başarılı, kendine güvenen bir birey olarak yetişmeleri, 21.yüzyılda çağdaş yaşamın gereklerini yerine getirebilecek beceriler kazanmaları için hiç durmadan çalışacağız.

Hizmet Tanımı

*Öğrencilerinin doğuştan veya sonradan kazanılmış yeteneklerini ortaya çıkarmak, onu istek ve ilgilerine göre geliştirmek.*Öğrenciye, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, T.C. Anayasasına ve Türk demokrasisinin ilke ve yöntemlerine uygun, haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarına yüklenebilme bilincini ve yeteneğini kazandırabilmesini sağlamak.*Öğrenciyi, toplum içinde rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresinde edilgen olduğu kadar etken uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmek.Öğrenciye, kişisel, toplumsal sorunları tanımak ve sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözüm arama alışkanlığı kazandırmak.*Öğrenciye sağlıklı yaşamak, ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gereken bilgi ve alışkanlığını kazandırmak.*Öğrencinin el çalışması ile zihin çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini el ile çalışmasının onur ve zevkini kazanmasını sağlamak.*Öğrencinin araç ve gereç kullanması yoluyla, sistemli düşünmesini ve yöntemli çalışma alışkanlıklarını kazanmasını, zevk, ölçü ve anlayışının geliştirmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artırılmasını sağlamak.*Öğrencinin, mesleki ilgi ve yeteneklerini açıklık kazanmasını sağlama, gelecekteki mesleğini seçmesini kolaylaştırmak.

Hizmet Bölgeleri

Ankara Geneline Hizmet Vermekteyiz.


İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Keçiören lokasyonunda yer alan AHMET CEVDET PAŞA ORTAOKULU kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz? 
İlkokul Ortaokul ve Liseler kategorisine ait olan ve Ankara Keçiören lokasyonunda yer alan AHMET CEVDET PAŞA ORTAOKULU kaydını yeniden düzenlemek ister misiniz?